Læringsstiler – røyk og speil?

Læringsstiler

Lyder det disse typene snakker om kjent? Det er i så fall ikke overraskende. Google bruker 0.09 sekunder på å finne 28,500 treff på søkeordet “læringsstiler”. Teorier og praksis knyttet til læringsstiler – særlig inspirert av det amerikanske ekteparet Rita og Kenneth Dunns modell – er så utbredt i det norske utdanningssystemet at nytten av læringsstiler fremstår som en etablert sannhet. Og det brukes store ressurser på opplæring og implementering av læringsstilteorier.

Tanken er besnærende, ikke minst for oss som lager nettbaserte undervisningsopplegg. Hvis vi kan finne hvilken type lærer en student er, kan vi presentere undervisningsmateriale spesielt tilpasset denne typen. For eksempel vil visuelle lærere ha mest utbytte av visuelt materiale – da kan vi vise videoer for disse, mens auditive lærere kan få en lydfil de kan bruke på mp3-spilleren sin. Digitale læringsmiljøer burde gi gode muligheter for å differensiere virkemidler i henhold til studenters læringsstil.

Men kan du finne forskningen som beviser at å ta hensyn til læringsstiler gir mer effektiv læring? Eller enda bedre, kan du bevise at ditt undervisningsopplegg fundert på læringsstiler gir bedre læringsresultater enn et opplegg som ikke er det? Da vanker det 1000 USD til jul.

Dollarseddel

Den amerikanske læringsforskeren Will Thalheimers tilbud fra august 06 står fortsatt:

Tilbudet

Det kan med andre ord hende at det er noe muffens her.

Susan Greenfield, som er professor i farmakologi ved universitetet i Oxford mener ideen om at studenter lærer best enten ved høre, se eller berøre er nonsens – mens Professor i psykologi Daniel Willingham ved universitetet i Virginia forklarer hvordan kognitive psykologer vet at læringsstiler ikke eksisterer og hvorfor Good teaching is good teaching, and teachers don’t need to adjust their teaching to individual students learning styles:

 

 

At teorien om læringsstiler er problematisk, betyr ikke at vi skal slutte å forsøke å variere virkemidlene i e-læring, eller at studenter ikke lærer på ulik måte. Men det kan hende at forsøkene på å diagnostisere individers læringsstiler og tilpasse undervisningsopplegg etter dette ikke vil gi resultater som kan forsvare innsatsen som legges ned.