Blogg i vei

NFFs årlige konferanse ble i år arrangert på Høgskolen i Oslo – i NKS sine gamle lokaler.

NFF Konferanse

Første trekkplaster var indieren Sugata Mitra, som er Professor of Educational Technology ved Universitetet i Newcastle. Han fortalte om sine eksperimenter med Hole in the Wall. Gjennom disse hullene i veggen – gjerne i murkiosker utplassert i fattige områder på den indiske landsbygda – får grupper av barn tilgang til driftssikre datamaskiner uten overvåking eller kontroll fra lærere eller andre voksne. Etter utplasseringen venter Mitra noen måneder før han kommer tilbake for å se om det har skjedd noe. Det har det som regel. Barna har lært seg og hverandre forbløffende mye, og Mitra forsøker å bygge en pedagogisk teori og praksis hvor han legger vekt på barns evne til samarbeid og selv-organisering.

Andre dag startet med Morten Flate Paulsen fra NKI, som fortalte om utviklingen av deres læringsplattform SESAM. NKI forsøker bygge inn støtte for to tilsynelatende uforenlige størrelser: maksimal individuell frihet i studieprogresjon, og samarbeid mellom studenter og tett oppfølging av nettlærere. Det er et pedagogisk C-moment som fortjener mer oppmerksomhet enn det får.

Jeg fikk sjansen til å holde et praktisk seminar i blogging: For de som ikke hadde anledning til å delta, gir vi her til beste en omtrentlig reprise. Hensikten med seminaret var at deltakerne skulle opprette en blogg og publisere en artikkel i løpet av 60 minutter. Nåja, kanskje litt mer.

workshop

1 – Tenk etter

5 minutter

wired_blogging

Det viser seg at å ha en blogg ikke lenger er en garanti for suksess i selskapslivet. Wired Magazine melder at blogger(e) er utdatert og veldig 2004.

Seminarets første oppgave er derfor å starte pausefiskene nedenfor. La dem surre rundt mens du tenker gjennom om du virkelig vil ta den sosiale belastningen å ha en blogg.

Og hvis du tåler presset, hva vil du bruke bloggen til?

2 – Den store samtalen

5 minutter

For de som fortsatt er med: Blogger er ett element i det som kalles web 2.0. Web 2.0 er ikke en egen type programvare eller teknologi, men en betegnelse som brukes på nettjenester mange av oss bruker til daglig – for eksempel video i YouTube, bilder på Flickr, sosiale nettverk som Facebook eller bloggtjenester som Blogger.

Web 2.0-tjenester er brukerdrevne i den forstand at det brukere som publiserer, og responderer på det andre har publisert. En måte å betrakte dette på, er som en stor og pågående samtale mellom brukere verden over.

Hvis du klikker på bildet nedenfor får du opp en større versjon av bildet – som illustrerer denne globale samtalen. Du kjenner antakelig igjen noen av ikonene – og kan lokalisere blogg-tjenestene. En av dem er Googles Blogger, som vi skal bruke i dette seminaret.

Den store samtalen

3 – Hva er en blogg?

10 minutter

Den viktigste egenskapen ved blogger er kanskje at de er så enkle å bruke. Praktisk talt alle som vil, kan sette opp en blogg, publisere artikler og dermed bli innholdsprodusent på nettet. Og at alle kan kommentere, det vil si gi tilbakemeldinger på artikler.

Blogger blir vanligvis automatisk organisert etter tidspunkt for publisering av artikler og etter temaer – merkelapper man velger å knytte til artiklene. Denne bloggen du er inne på nå, er et eksempel på en blogg med disse grunnleggende funksjonene.

Den viktigste tekniske egenskapen ved blogger er at de er basert på RSS – Really Simple Syndication. Det er først og fremst RSS som gjør blogger til noe annet enn vanlige publiseringsløsninger for webdokumenter. Bloggere trenger ikke vite noe om RSS for å publisere artikler, men det er nå greit å vite litt om det allikevel.

Nedenfor finner du to videoer – den første forklarer hva en blogg er, og den andre RSS.

Blogs in Plain English

RSS in Plain English

En RSS-fil er et XML-dokument. Det vil si et tekstdokument som inneholder instruksjoner for programmer som vil vise innhold i blogger. Slike filer kan lages i en enkel teksteditor – men siden det er kjedelig og upraktisk, genereres de vanligvis automatisk av bloggplattformene. Nedenfor er eksempel på hvordan en RSS-fil kan se ut.

rss-kode

4 – Opprette en blogg

15 minutter

Det er gått 20 minutter, og – riktignok med mer blogg-teoretisk ballast enn de fleste – har du ennå ikke laget noen blogg….Klar, ferdig, gå!

Vi skal bruke den kanskje mest populære gratis bloggplattformen, Blogger – som er eid av Google. Videoen nedenfor viser hvordan du går frem.

How to start a blog

5 – Andres blogger

10 minutter

Finn blogger

For å delta fullt ut i bloggverdenen – blogosfæren – er det ikke nok å skrive selv. Man kan også lese og kommentere andres artikler. Da må man først finne dem. Ett sted å begynne kan være på søkemotorer for blogger. For eksempel:

Abonner på innhold

Hvordan finner du ut om det er noe nytt på nettsteder som interesserer deg? Du går til nettsiden og sjekker. Med blogger er det annerledes. Det er her RSS kommer til sin rett. I stedet for å måtte oppsøke nettsteder for å se om det er noe nytt, kan du la nyhetene oppsøke deg. Du kan bruke en RSS-leser for å abonnere på nyheter og få beskjed når nye artikler blir publisert. På den måten kan du holde øye med nytt innhold fra mange flere innholdsprodusenter enn du kan rekke over med vanlig surfing.

RSS-lesere finnes over alt, for eksempel i nye versjoner av Internet Explorer eller Microsoft Outlook. Men vi skal bruke Google Reader.

Google Reader in Plain English

6 – Tilpasse designet

10 minutter

Hvis du ikke liker hvordan bloggen din ser ut, er det lagt til rette for at du kan endre utseendet selv. Noen desigstriks er avhengig av tekniske ferdigheter, men du kan få til mye bare ved å peke og klikke.

Customizing Your Blogger Template

7 – Lyd og video

10 minutter

Blogger gjør det enkelt å bruke multimedia i bloggen din. Pussig nok er det litt enklere å legge inn video enn lyd, men begge deler burde være innen rekkevidde for de fleste.

Last opp video

Legg inn lyd

8 – Hjelp?

5 minutter

Har seminaret gått litt raskt? Trenger du å finne ut mer? Her er mer hjelp:

DSAnation

BloggerHelp

9 – Malurt

5 minutter

Blogger Sweatshop