Miljøvennlig seminar

Våren står i seminarenes tegn. Folk flyr og kjører i alle retninger for å komme på seminar. Svir av budsjetter, lager klimagasser og fanger opp nye basiller. Her derimot, er et miljøvennlig hjemmeseminar – for oss som ikke er så gode på mingling.

09.00 Frokost og mingling med familien
09.30 E-læring for 100 år siden
09.45 Stepen Downes: Open Courseware and eLearning
10.45 Kaffe og mingling med katten
11.15 Graham Attvell: E-learning 2.0 and quality
12.00 Jay Cross: Informal learning in 10 minutes
12.15 Spasertur i vårværet. Mingling med naboer som har hjemmekontor.
13.00 A learner-centered teacher of music in a technology-mediated context
13.15 Networked student
13.30 Education 2050: Neural and Networked
Paneldabatt med
Eric Grant, Paul D. Nussbaum, Marc Prensky og George Siemens
14.15 Ispause i nærmeske kiosk, lunch og soling på terrassen
15.00 Michael Wesch: A Portal to Media Literacy
16.15 Abbott and Costello: Math
16.25 Tony O’Driscoll Virtual Social Worlds and the Future of Learning
16.35 Google Search Options
16.45 Designing E-Learning
Gilly Salmon
17.00 Middag og mingling med familien

Internett og autisme

Hvis mennesker som er hardt rammet av autisme kunne snakke, hva ville de si? Ville de ha noe å meddele oss?

Autisme er en tilstand langt fra det det vi regner som normalt. Slik beskriver Autismeforeningen autisters atferd:

  • De fleste har et sterkt begrenset atferdsrepertoar preget av gjentakelser og ritualer.
  • Mange har vansker med å bruke leker på en funksjonell måt f.eks stiller dem opp i lange rekker, samme rekkefølge hver gang. Å snurre hjulene på lekebilen kan synes mer interessant enn å kjøre den.
  • De viser ofte uvanlig interesse for ting som kan dunkes, svinges, snurres og luktes på, og ting som lyser eller blinker.
  • Enkelte liker spesielle lyder, mens andre unngår visse lyder ved å holde seg for ørene.
  • Noen er veldig urolige og har et høyt aktivitetsnivå, andre er passive eller fjerne.

Mennesker med sterk autisme sier lite. De synes å være fanget i sin egen verden. Eller er det vi andre som er fanget i vår? Kan det være at autistene bare har manglet et egnet medium for å fortelle sin del av historien?

I følge CNN kan Internett og datateknologi komme til å bety det samme som tegnspråk gjorde for døve – en mulighet til å samhandle med hverandre og verden som de ikke har hatt tidligere.

Dermed er det duket for årets mest overraskende video. Der autisten Amanda Baggs langer ut mot vår forståelse av autisme, normalitet, språk og virkelighet: