Blogg i vei

NFFs årlige konferanse ble i år arrangert på Høgskolen i Oslo – i NKS sine gamle lokaler.

NFF Konferanse

Første trekkplaster var indieren Sugata Mitra, som er Professor of Educational Technology ved Universitetet i Newcastle. Han fortalte om sine eksperimenter med Hole in the Wall. Gjennom disse hullene i veggen – gjerne i murkiosker utplassert i fattige områder på den indiske landsbygda – får grupper av barn tilgang til driftssikre datamaskiner uten overvåking eller kontroll fra lærere eller andre voksne. Etter utplasseringen venter Mitra noen måneder før han kommer tilbake for å se om det har skjedd noe. Det har det som regel. Barna har lært seg og hverandre forbløffende mye, og Mitra forsøker å bygge en pedagogisk teori og praksis hvor han legger vekt på barns evne til samarbeid og selv-organisering.

Andre dag startet med Morten Flate Paulsen fra NKI, som fortalte om utviklingen av deres læringsplattform SESAM. NKI forsøker bygge inn støtte for to tilsynelatende uforenlige størrelser: maksimal individuell frihet i studieprogresjon, og samarbeid mellom studenter og tett oppfølging av nettlærere. Det er et pedagogisk C-moment som fortjener mer oppmerksomhet enn det får.

Jeg fikk sjansen til å holde et praktisk seminar i blogging: For de som ikke hadde anledning til å delta, gir vi her til beste en omtrentlig reprise. Hensikten med seminaret var at deltakerne skulle opprette en blogg og publisere en artikkel i løpet av 60 minutter. Nåja, kanskje litt mer.

workshop

1 – Tenk etter

5 minutter

wired_blogging

Det viser seg at å ha en blogg ikke lenger er en garanti for suksess i selskapslivet. Wired Magazine melder at blogger(e) er utdatert og veldig 2004.

Seminarets første oppgave er derfor å starte pausefiskene nedenfor. La dem surre rundt mens du tenker gjennom om du virkelig vil ta den sosiale belastningen å ha en blogg.

Og hvis du tåler presset, hva vil du bruke bloggen til?

2 – Den store samtalen

5 minutter

For de som fortsatt er med: Blogger er ett element i det som kalles web 2.0. Web 2.0 er ikke en egen type programvare eller teknologi, men en betegnelse som brukes på nettjenester mange av oss bruker til daglig – for eksempel video i YouTube, bilder på Flickr, sosiale nettverk som Facebook eller bloggtjenester som Blogger.

Web 2.0-tjenester er brukerdrevne i den forstand at det brukere som publiserer, og responderer på det andre har publisert. En måte å betrakte dette på, er som en stor og pågående samtale mellom brukere verden over.

Hvis du klikker på bildet nedenfor får du opp en større versjon av bildet – som illustrerer denne globale samtalen. Du kjenner antakelig igjen noen av ikonene – og kan lokalisere blogg-tjenestene. En av dem er Googles Blogger, som vi skal bruke i dette seminaret.

Den store samtalen

3 – Hva er en blogg?

10 minutter

Den viktigste egenskapen ved blogger er kanskje at de er så enkle å bruke. Praktisk talt alle som vil, kan sette opp en blogg, publisere artikler og dermed bli innholdsprodusent på nettet. Og at alle kan kommentere, det vil si gi tilbakemeldinger på artikler.

Blogger blir vanligvis automatisk organisert etter tidspunkt for publisering av artikler og etter temaer – merkelapper man velger å knytte til artiklene. Denne bloggen du er inne på nå, er et eksempel på en blogg med disse grunnleggende funksjonene.

Den viktigste tekniske egenskapen ved blogger er at de er basert på RSS – Really Simple Syndication. Det er først og fremst RSS som gjør blogger til noe annet enn vanlige publiseringsløsninger for webdokumenter. Bloggere trenger ikke vite noe om RSS for å publisere artikler, men det er nå greit å vite litt om det allikevel.

Nedenfor finner du to videoer – den første forklarer hva en blogg er, og den andre RSS.

Blogs in Plain English

RSS in Plain English

En RSS-fil er et XML-dokument. Det vil si et tekstdokument som inneholder instruksjoner for programmer som vil vise innhold i blogger. Slike filer kan lages i en enkel teksteditor – men siden det er kjedelig og upraktisk, genereres de vanligvis automatisk av bloggplattformene. Nedenfor er eksempel på hvordan en RSS-fil kan se ut.

rss-kode

4 – Opprette en blogg

15 minutter

Det er gått 20 minutter, og – riktignok med mer blogg-teoretisk ballast enn de fleste – har du ennå ikke laget noen blogg….Klar, ferdig, gå!

Vi skal bruke den kanskje mest populære gratis bloggplattformen, Blogger – som er eid av Google. Videoen nedenfor viser hvordan du går frem.

How to start a blog

5 – Andres blogger

10 minutter

Finn blogger

For å delta fullt ut i bloggverdenen – blogosfæren – er det ikke nok å skrive selv. Man kan også lese og kommentere andres artikler. Da må man først finne dem. Ett sted å begynne kan være på søkemotorer for blogger. For eksempel:

Abonner på innhold

Hvordan finner du ut om det er noe nytt på nettsteder som interesserer deg? Du går til nettsiden og sjekker. Med blogger er det annerledes. Det er her RSS kommer til sin rett. I stedet for å måtte oppsøke nettsteder for å se om det er noe nytt, kan du la nyhetene oppsøke deg. Du kan bruke en RSS-leser for å abonnere på nyheter og få beskjed når nye artikler blir publisert. På den måten kan du holde øye med nytt innhold fra mange flere innholdsprodusenter enn du kan rekke over med vanlig surfing.

RSS-lesere finnes over alt, for eksempel i nye versjoner av Internet Explorer eller Microsoft Outlook. Men vi skal bruke Google Reader.

Google Reader in Plain English

6 – Tilpasse designet

10 minutter

Hvis du ikke liker hvordan bloggen din ser ut, er det lagt til rette for at du kan endre utseendet selv. Noen desigstriks er avhengig av tekniske ferdigheter, men du kan få til mye bare ved å peke og klikke.

Customizing Your Blogger Template

7 – Lyd og video

10 minutter

Blogger gjør det enkelt å bruke multimedia i bloggen din. Pussig nok er det litt enklere å legge inn video enn lyd, men begge deler burde være innen rekkevidde for de fleste.

Last opp video

Legg inn lyd

8 – Hjelp?

5 minutter

Har seminaret gått litt raskt? Trenger du å finne ut mer? Her er mer hjelp:

DSAnation

BloggerHelp

9 – Malurt

5 minutter

Blogger Sweatshop

NÅ er dette en blogg

Nedenfor finner du en artikkel jeg skrev for litt siden, om hvorfor et vanlig publiseringssystem – det som brukes av Norsk forbund for fjernundervisning (NFF) – ikke var en tilfredsstilende plattform for blogging.

Som du ser, kan du nå både abonnere på sidene og kommentere artikler. Det er fordi denne bloggen nå er plassert på TypePad sin server. TypePad er en leverandør av nettbasert programvare for blogging, og jeg bestemte meg for å velge dem etter å ha testet noen slike tjenester på en litt løselig måte. Avgjørende for valget var at TypePad ikke dytter reklame inn på sidene og dessuten var … bra nok. Endel vorter er dukket opp etterhvert, for eksempel kan jeg ikke oversette alt på sidene til norsk – men nå kan du ihvertfall si hva du mener!


Er nå dette en blogg?

For å komme til den nettsiden du ser på nå, har du antakelig klikket på en lenke hvor det sto Blogg. Men er det egentlig en blogg du er kommet til? Hva er det i så fall som gjør det til en blogg?

Ikke_blogg

Bokmålsordboka definerer blogg slik:

blogg m1 fra eng., av web log ‘vebbdagbok’ dagbok, journal som publiseres på Internett, ofte med pekere til andre nettsider

Wikipedias definisjon er litt mer omfattende:

En blogg (av engelsk språk blog, en kortform av web log, av web, «vev» og log, «logg»), på norsk også vevlogg, er en betegnelse på en oppdatert internettside hvor én eller flere forfattere ytrer synspunkter og forteller omverdenen om det som skjer. Innleggene dateres som oftest i omvendt kronologisk rekkefølge, og det nyeste innlegget legges da automatisk øverst på siden. Der noen weblogger er rene dagbøker for bloggskribenten, er andre mer tematisk, profesjonelt eller kunstnerisk vinklet. Blogger gjør også ofte ivrig bruk av pekere til andre nettsteder og ikke minst andre weblogger.

Så langt har vi dermed:

 • en oppdatert nettside
 • innhold som er organisert kronologisk
 • pekere til andre nettsteder

Nettsiden du ser på nå faller inn under definisjonene av blogg overfor. Men blogger nevnes også gjerne som et eksempel på teknologier knyttet til begrepet Web 2.0. Hva innebærer det for spørsmålet om hva som er en blogg og hva som ikke er det?

Wikipedia definerer Web 2.0. slik:

Web 2.0 er en populærbetegnelse på den nye situasjonen på World Wide Web med deltagerdrevne, interaktive nettjenester.

Wikipedia siterer også Stephen Fry, som beskriver Web 2.0 slik:

An idea in people’s heads rather than a reality. It’s actually an idea that the reciprocity between the user and the provider is what’s emphasized. In other words, genuine interactivity if you like, simply because people can upload as well as download.

 • en oppdatert nettside
 • innhold som er organisert kronologisk
 • pekere til andre nettsteder

Hvis denne bloggen skal kunne komme inn under definisjonen av Web 2.0. mangler dermed et interaktivt element – for eksempel muligheten for lesere til bidra med kommentarer til artiklene.

 • en oppdatert nettside
 • innhold som er organisert kronologisk
 • pekere til andre nettsteder
 • tillater interaktivitet

Det begynner å ligne noe. Men fortsatt mangler en viktig komponent i det som vanligvis betegnes som en blogg: Really Simple Syndication (RSS).

Wikipedia definerer RRS slik:

RSS, eller «levende bokmerker», er en XML-dialekt basert på RDF (Resource Description Framework) som brukes for å videreformidle utdrag av innhold fra en nettside som oppdateres jevnlig (ofte en weblogg).

Det er sikkert korrekt, men litt kryptisk allikevel. Den engelske versjonen er litt mer forståelig:

RSS is a family of Web feed formats used to publish frequently updated content such as blog entries, news headlines or podcasts. An RSS document, which is called a "feed", "web feed", or "channel", contains either a summary of content from an associated web site or the full text. RSS makes it possible for people to keep up with their favorite web sites in an automated manner that’s easier than checking them manually.

Dermed synes det klart at RSS og blogger henger sammen, og vi kan legge enda et element til vår definisjon av en blogg:

 • en oppdatert nettside
 • innhold som er organisert kronologisk
 • pekere til andre nettsteder
 • tillater interaktivitet
 • bruker RSS

I forhold til vanlig HTML innebærer RSS en god og en dårlig nyhet.

Et RSS-dokument er et XML-dokument som ser ut slik du ser nedenfor, og mange vil synes det er en dårlig nyhet. RRS er ikke vanskeligere å skrive enn HTML og man trenger ikke annet enn en enkel teksteditor for å gjøre det. Men det ingen som skriver RSS for hånd. Man trenger en databasedrevet publiseringsløsning for å gjøre det, men slike er til gjengjeld lett tilgjengelig og oftest enkle å bruke.

Ikke_blogg2

Den gode nyheten er at det er lett å holde seg oppdatert om nytt innhold på blogger som publisert som RSS. I stedet for å gå til et nettsted og sjekke om det er noe nytt siden siste besøk, kan du abonnere på bloggene og raskt få vite om det er publisert nye artikler. Til det trenger du en RSS-leser. Slike finnes det mange av, for eksempel siste versjon av Internet Explorer (7.0).

På mange nettsteder vi du se ikoner som ligner på dette:

Ikke_blogg3

Dette er lenker til en RRS-kilde. Hvis du klikker på den i Internet Explorer 7 kan du abonnere på den – og enkelt holde øye med om det kommer nye artikler. Du har dermed både favoritter, som du kan bruke til vanlige nettsteder, og feeder som er abonnement på innhold som publiseres som RSS.

Ikke_blogg4

Her er det jeg synes er de viktigste egenskapene som definerer en blogg:

 1. kan abonneres på via en RRS-leser
 2. tillater interaktivitet
 3. innhold som er organisert kronologisk

Nettsiden du er på nå tilfredsstiller det første kravet (så vidt). Men du kan ikke legge til kommentarer. Du kan heller ikke abonnere på bloggen og bli varslet når det kommer nye artikler. Det må vi gjøre noe med…etter høstferien.