Lær av Yale og MIT

VG kunne nylig melde at "Du kan bli student ved ett av Financial Times’ best rangerte universiteter, Yale University. Helt gratis!"

Dessverre er det selvsagt ikke snakk om bli student hverken ved Yale eller MIT. Men Yale har dratt i gang Open Yale Courses – en paralell til Massachusetts Institute of technologys (MIT) OpenCourseWare.

Det begge instuitusjonen gjør, er å legge undervisningen åpent ut på nett under Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike lisens. Denne lisensen gir anledning til nokså fri ikke-kommersiell bruk av kursmaterialet, som består av pensumlister, eksamensoppgaver, fagtekster og lyd eller videoer fra forelesninger.

Du kan for eksempel laste ned og endre eller sette sammen materialet på nye måter. Men du kan ikke levere oppgaver, stille spørsmål eller ta eksamen. Det er fortsatt like vanskelig å bli student ved Yale eller MIT.

Yale, MIT

Foreløpig har Yale lagt ut 7 kurs – mot MITs 1800. Men de syv er til gjengjeld eksempler til etterfølgelse for dem som vil legge til rette for selvstyrt læring på nett. Kursmaterialet er godt organisert og lett og finne frem til. Og ikke minst er foreleserne gode.

MIT har publisert statistikk som viser hvem som bruker kursene deres og til hva:

image

Det er med andre ord mye å hente både for lærere og studenter utenfor MIT – og Yale. Det er også mange andre institusjoner som legger ut kurtsmateriale. Jeg vil tro de fleste kan finnes via OpenCourseWare Consortium eller OER Commons.

Internett og autisme

Hvis mennesker som er hardt rammet av autisme kunne snakke, hva ville de si? Ville de ha noe å meddele oss?

Autisme er en tilstand langt fra det det vi regner som normalt. Slik beskriver Autismeforeningen autisters atferd:

  • De fleste har et sterkt begrenset atferdsrepertoar preget av gjentakelser og ritualer.
  • Mange har vansker med å bruke leker på en funksjonell måt f.eks stiller dem opp i lange rekker, samme rekkefølge hver gang. Å snurre hjulene på lekebilen kan synes mer interessant enn å kjøre den.
  • De viser ofte uvanlig interesse for ting som kan dunkes, svinges, snurres og luktes på, og ting som lyser eller blinker.
  • Enkelte liker spesielle lyder, mens andre unngår visse lyder ved å holde seg for ørene.
  • Noen er veldig urolige og har et høyt aktivitetsnivå, andre er passive eller fjerne.

Mennesker med sterk autisme sier lite. De synes å være fanget i sin egen verden. Eller er det vi andre som er fanget i vår? Kan det være at autistene bare har manglet et egnet medium for å fortelle sin del av historien?

I følge CNN kan Internett og datateknologi komme til å bety det samme som tegnspråk gjorde for døve – en mulighet til å samhandle med hverandre og verden som de ikke har hatt tidligere.

Dermed er det duket for årets mest overraskende video. Der autisten Amanda Baggs langer ut mot vår forståelse av autisme, normalitet, språk og virkelighet: